Analiza chodu

Chód - jest to seria rytmicznych, naprzemiennych ruchów tułowia i kończyn, której rezultatem jest przemieszczenie środka ciężkości.

W czasie chodu realizowane są zadania:

 • zdolność do osiągnięcia pozycji pionowej
 • utrzymanie równowagi na jednej kończynie
 • postęp do przodu, wyciągnięcie do przodu jednej kończyny przy staniu na drugiej
 • dostosowanie funkcjonalne długości kroku 

Cykl a krok:

Cykl chodu – obejmuje czynność od dotknięcia pietą podłoża jednej kończyny dolnej do ponownego zetknięcia pięty z podłożem tej samej kończyny. Cykl chodu zawiera 2 kroki (step): jeden lewej i jeden prawej kończyny.

Krok – Jest to długość podwójnego kroku, czyli odległość między kolejnymi śladami jednej stopy. Ponieważ marsz zaczynamy prawą nogą, liczymy liczbę postawień lewej nogi. Każdy człowiek ma trochę inną długość kroku i w zależności od przyjętej definicji krok może się równać od 0,8m do 1,5m.

Długość kroku – podłużny dystans pomiędzy punktem kontaktu z podłożem jednej kończyny do ponownego wystąpienia kontaktu z podłożem tego samego punktu stopy przeciwnej ( dł. kroku u mężczyzny średniego wzrostu wynosi 70-80cm ).

Szerokość kroku odległość pomiędzy stopami zwykle mierzona od środka stawu skokowego( 10-12cm ).

Prędkość ( optymalna ) chodu – 0,39-0,44 m/s dla mężczyzn i 0,4 m/s dla kobiet

Częstość kroków – liczba kroków wykonana w danej jednostce czasu, zwykle liczba kroków na minutę. Wg Oberg’a : u mężczyzn miedzy 40-49 lat wynosi ok. 130 kroków/minutę.

 

Cykl chodu – fazy chodu:

Faza podporu – rozpoczyna się o zetknięcia pięty z podłożem, a kończy w momencie oderwania palców od podłoża, stanowi 60% cyklu chodu. W fazie tej wyróżnia się okresy:

1) Initial contact – kontakt piety z podłożem ( 0% )
2) Loading response – ekscentryczne hamowanie ( 0-10% )
3) Midstance – pełne obciążenie ( 10-30% )
4) Terminal stance – przetaczanie ( 30-50% )
5) Pre–swing – odbicie ( 50-60% )

Faza wymachu ( przenoszenie ) – rozpoczyna się w momencie oderwania palców od podłoża do chwili postawienia pięty, stanowi 40% cyklu chodu. W tej fazie wyróżnia się okresy:

1) Initial Swing – przyspieszenie ( 60-73% )
2) Midswing – przenoszenie właściwe ( 73-87% )
3) Terminal Swing – hamowanie ( 87-100% )

Jeżeli weźmiemy cykl chodu dla poszczególnej kończyny wówczas, podczas tego cyklu chodu oderwanie palców w kończynie przeciwnej występuje w 10% cyklu, a kontakt pięty z podłożem kończyny przeciwnej przypada na 50% cyklu. To znaczy, że podczas cyklu chodu występują dwa okresy podwójnego podporu – każdy z nich stanowi 10% cyklu chodu. Pierwszy okres podwójnego podporu występuje bezpośrednio po kontakcie piety z podłożem, drugi przed oderwaniem palców.

Cechy chodu prawidłowego:

 • cykliczność i symetria naprzemiennych ruchów kkd i kkg
 • fazowość występowania okresu podwójnego podparcia
 • rytmiczność, czyli stosunek fazy podparcia do fazy przenoszenia ( 60%-40% )
 • izometria równa dł. kroku
 • izotonia – odpowiednie, stałe napięcie mięśni w poszczególnych fazach chodu
 • izochronia – czas podporu taki sam po obu stronach

 

Zakresy ruchu warunkujące prawidłowy chód :

1) staw biodrowy : zgięcie 30stopni, wyprost 15 stopni
2) staw kolanowy : zgięcie 65 stopni,  wyprost 0 stopni
3) staw skokowy : zgięcie 25 stopni, wyprost 15 stopni
 

Wyznaczniki ( determinanty ) chodu :

1) ruch miednicy w płaszczyźnie poziomej – rotacja miednicy – w chwili wysunięcia nogi wykrocznej do przodu miednica podąża za tym ruchem i wysuwa swą wykroczną stronę nieco do przodu. Rotacja miednicy wynosi ok. 4 stopni do przodu i ok. 4 stopni do tyłu, w skutek czego kończyna wykroczna ustawia się w rotacji zewn. a zakroczna w rotacji wewnętrznej. Rotacja miednicy powoduje efektywne wydłużenie kroku na granicy fazy podparcia i przenoszenia.

2) ruch miednicy w płaszczyźnie czołowej – podczas uniesienia kończyny w chwili rozpoczęcia wykroku, miednica po stronie wykrocznej nieco się obniża, dzięki czemu po stronie kończyny podporowej powstaje względne przywiedzenie, a po stronie wykroku względne odwiedzenie. Opadanie miednicy po stronie wykrocznej wymusza zgięcie kolana, aby uruchomić stopę przed zaczepieniem palcami o podłogę. Dzięki pochyleniu miednicy trajektoria ruchu środka ciężkości zostaje spłaszczona.

3) zgięcie kolana w fazie podporu – w fazie podporu, kiedy pięta uderza o podłoże kolano jest wyprostowane, aby zaraz potem zgiąć się do ok. 15 stopni, aż do momentu pełnego kontaktu z podłożem, po czym następuje pełny wyprost w st. kolanowym – ruch ten redukuje wysokość unoszenia środka ciężkości.

4) ruchy stopy i st. skokowo – goleniowego – w momencie kiedy pięta kończyny wykrocznej styka się z podłożem, stopa jest zgięta grzbietowo , po czym zgina się podeszwowo, przykłada do podłoża i ustala. Podudzie wraz z kostkami zatacza łuk ponad piętą, następuje pełne obciążenie stopy, pod koniec którego zaczyna unosić się pięta.

5) zgięcie kolana w fazie podporu – jak w pkt. 3

6) ruchy boczne miednicy – naprzemienne przekładanie masy ciała z jednej kończyny na drugą powoduje naprzemienne ruchy boczne miednicy. Boczne ruchy miednicy łączą się z wyznacznikami 1 i 3.

Warunki prawidłowego chodu wg Gage’a:

 • stabilność kończyny w fazie podparcia
 • prawidłowe przemieszczanie kończyny dolnej nad podłożem w czasie fazy przenoszenia
 • odpowiednie ustawienie stopy przed kontaktem z podłożem
 • możliwość uzyskania prawidłowej względem wysokości ciała długości kroku i możliwie jak  najmniejszy wydatek energetyczny.

 

Ruchy tułowia i kończyn górnych:
 
 • ruch tułowia polega przede wszystkim na rotacjach i ruchu w płaszczyźnie strzałkowej
 • w czasie marszu miednica i barki rotują się w odwrotnym kierunku
 • miednica porusza się zgodnie z ruchem kkd, kkg wykazują ruchy w zgodzie z barkami
 • ruch kręgosłupa – największy zakres ruchu obrotowego znajduje się na wysokości Th5 – ok. 5 stopni i w przeciwnym kierunku na wysokości L5 – ok. 8 stopni. Punkt równowagi tego ruchu znajduje się ok. Th7.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>